Villa Holzkuil


In 2002 vonden archeologen Kerkrade de resten van een Romeinse villa: villa Holzkuil. Deze villa moet in de Romeinse tijd een van de grootste villa's in Limburg zijn geweest en grote hoeveelheden graan en andere landbouwproducten hebben geproduceerd.


Pax Romana

Nadat Julius Caesar rond 50 voor Christus Noordwest-Europa had veroverd, duurde het nog ongeveer een eeuw voordat de Romeinen echt vaste voet aan de grond kregen in de nieuw veroverde gebieden. Pas nadat de Romeinen in 70 na Christus een opstand van Batavieren hadden neergeslagen, brak een lange periode van vrede, stabiliteit, ontwikkeling en economische voorspoed aan: de 'Pax Romana' oftewel 'Romeinse vrede'.

De Limes en hongerige soldaten

De Rijn was inmiddels vastgelegd als de meest oostelijke grens van het Romeinse Rijk in Noordwest-Europa. Om de grens – in Latijn: limes  – te verdedigingen tegen de Germanen werden er langs de Rijn grote aantallen Romeinse soldaten gelegerd. Dat werden er zoveel dat de plaatselijke boeren niet meer voldoende voedsel produceerden om al die hongerige monden te voeden.

Villa's

Om dit probleem op te lossen werden er in het achterland vele villa's gebouwd. Een villa was een agrarisch bedrijf, dat bestond uit een hoofdgebouw en verschillende bijgebouwen. In het hoofdgebouw woonden de hereboer en zijn familie. Het hoofdgebouw was vaak van steen en was voorzien van allerlei voor onze streken nieuwe dingen: een badhuis, een kelder, vloer- en muurverwarming, vensterglas en muurschilderingen. De bijgebouwen deden dienst als stallen, opslagruimten en huisvesting voor het personeel.

Villa Holzkuil

Een villa produceerde grote hoeveelheden graan. Dat was nodig om de eerdergenoemde hongerige soldaten te voeden. Maar ook belangrijk voor de opkomende eerste stedelijke nederzettingen, zoals Keulen, Xanten, Bonn en Nijmegen. Villa Holzkuil in Kerkrade produceerde waarschijnlijk voor Keulen en Heerlen (Coriovallum). De villa was in gebruik van ongeveer 50 tot 270 na Christus, toen Germanen de Limes overstaken en vele villa's platbrandden. Villa Holzkuil kan model staan voor de vele tientallen Romeinse boerenbedrijven die in diezelfde periode met name in het lössrijke Zuid-Limburg, maar ook in de rest van de huidige provincie aanwezig waren.

Romanisatie

De Romeinen introduceerden niet alleen de villa's in Noordwest-Europa. Ook allerlei andere zaken wat betreft geloof, gewoonten en gebruiksvoorwerpen brachten ze mee vanuit Italië. Deze nieuwigheden werden door de plaatselijke bevolking vaak overgenomen. Vele villa-eigenaren waren bijvoorbeeld gewoon inheemse boeren. Dit overnemen van Romeinse gebruiken en gewoonten noemen we 'Romanisatie'.
6_kaart.jpg
6_villavoerendaal.jpg
Warning: getimagesize(E:/websites/canonvanlimburg.nl/htdocs/upload/div/6.swf): failed to open stream: No such file or directory in E:\websites\canonvanlimburg.nl\htdocs\inc\pagecontent.php on line 1493 Warning: Division by zero in E:\websites\canonvanlimburg.nl\htdocs\inc\pagecontent.php on line 1498

Lees meer


Weblinks


www.entoen.nu/po/romeinselimes
www.limburgsmuseum.nl/romeinen.asp
www.romeinsevilla.nl/nieuws/voerendaal.html
www.romeinsevilla.nl


Boeken – achtergrond

J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I, Maastricht, 2000, p.50-51 & p.62-65.

P. van Heijden, G. Tichelman, Romeinen in Kerkrade. Villa Holzkuil, Kerkrade 2005.
W.A. van Es, De Romeinen in Nederland, Bussum 1981.
T. Bechert,  W.J.H. Willems, De Romeinse rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust. Ontstaan en inrichting van de Romeinse rijksgrens langs de Rijn van het Duitse Remagen tot aan Katwijk aan Zee, Utrecht 1995.
G. Tichelman, Het villacomplex Kerkrade-Holzkuil, 2005, ADC-rapport 155, Bunschoten 2005.

Boeken – jeugd 

Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I, Maastricht, 2000, p.50-51 & p.62-65.

Facts


• De grootste villa in Limburg lag, voor zover bekend, in Voerendaal: villa Ten Hove. Het hele villaterrein was maar liefst 8 voetbalvelden groot. In de graanschuur – het horreum - kon zo'n 300.000 kilogram graan worden opgeslagen. Daar kun je heel wat broden van bakken.
tijdvak2.jpg

De tijd van Grieken en Romeinen

3000 v. Chr. - 500 na Chr.