Maashandel

Al sinds de Middeleeuwen was transport over rivieren en binnenwateren belangrijk. In Limburg gebeurde dat over de Maas. Steden als Maastricht, Venlo en Roermond dankten hun welvaart voor een belangrijk deel aan hun ligging aan het water.

Romeinse wegen in verval

De Romeinen hadden na hun verovering van Noordwest-Europa een voortreffelijk wegennet aangelegd. In eerste instantie ten behoeve van snelle militaire troepenverplaatsingen, maar later werden ze ook belangrijk voor de handel. Nadat de Romeinen waren weggetrokken, bleef hun wegennet nog lang in gebruik.

In de vroege Middeleeuwen raakten de landwegen echter langzaam in verval. Dat had tot gevolg dat de Maas gaandeweg uitgroeide tot de handelsslagader in de Limburgse contreien. Transport over water bleek veiliger, sneller en goedkoper.

Jaarmarkten in de Champagne

Een andere belangrijke reden voor de groei van de Maashandel was het belang van de jaarmarkten in de Franse Champagne-streek in de 13e eeuw. Hier werden producten uit het Rijnland, Vlaanderen, Noord-Italië en Spanje verhandeld. Via de Maas konden de producten naar de Champagne worden getransporteerd, om daar aan kopers uit heel Europa verkocht te worden.

Naar het zuiden werden vooral zout, vis en zuivel vervoerd. Hout, steenkool, hardsteen, leien, mergel, kalk en ijzer- en koperproducten gingen noordwaarts.

Wonen aan het water

Vele handelslieden en ambachtsmensen gingen in de Middeleeuwen het liefst in een stad wonen die direct aan het water lag. Zo konden ze snel grondstoffen aanvoeren en hun producten wegvoeren. Om die reden zijn steden als Maastricht, Venlo en Roermond in de Middeleeuwen groter geworden dan bijvoorbeeld Sittard en Weert. Die lagen allebei niet aan een grote waterweg.

Einde van de Maashandel

Aan het einde van de Middeleeuwen begon de Maashandel echter af te nemen, aangezien de handel in Europa zich verplaatste naar de kuststeden. De vele oorlogen in de 16e en 17e eeuw maakten de Maashandel nog moeilijker.

Door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart (1822-1826), het Julianakanaal (1925-1935) en het Belgische Albertkanaal (1930-1939) nam de handel op de Maas nog verder af.
16_aanlegsluizen.jpg
16_schepen_maas.jpg
16_maasschip.jpg
Warning: getimagesize(E:/websites/canonvanlimburg.nl/htdocs/upload/div/16.swf): failed to open stream: No such file or directory in E:\websites\canonvanlimburg.nl\htdocs\inc\pagecontent.php on line 1493 Warning: Division by zero in E:\websites\canonvanlimburg.nl\htdocs\inc\pagecontent.php on line 1498

Lees meer


Boeken – achtergrond

H. Bauduin, 'Bronnen voor de geschiedenis van de Limburgse maashandel', in: De Maasgouw 81 (1962) 117-121.
- E. Roebroeck, 'Hoe hebben vaart en handel op de Maas zich ontwikkeld vanaf de Middeleeuwen tot het einde van de achttiende eeuw?', in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum 15 (1970) 66-74.
- Th.L.M. Thurlings, De Maashandel van Venlo en Roermond in de 16e eeuw, 1473- 1575, (Amsterdam 1945).
- E. Steegen, 'Schippers tussen Luik en Maastricht aan het einde van het Ancien Régime', in: Publication de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (PSHAL) 136/137 (2000-2001) 387-406.
- J.A. Knoors, Dritte Urmunder Zollrechnung 1680-1682, Monografieën uit het land van Sittard 15  (Sittard 2003).

Facts


• Maas is afgeleid van 'Mosa'. In een middeleeuwse tekst heet Maastricht (in het Latijn) 'Mosa trajectum'. Dat betekent letterlijk: 'oversteekplaats bij de Maas'.
tijdvak4.jpg

De tijd van Steden en Staten

1000 - 1500