Mathilde Haan, Roermonds raadslid 1919

Sinds 1917 bestond er in Nederland passief kiesrecht voor vrouwen. Dat betekende dat vrouwen zelf nog niet mocht stemmen, maar wel mochten worden gekozen tijdens een verkiezing. Prompt werd de Roermondse Mathilde Haan gekozen tot gemeenteraadslid in Roermond.

Vrouwen en de Verlichting

In de 18e eeuw, de tijd van de Verlichting, werd de achtergestelde positie van de vrouw ter discussie gesteld. Overigens zonder veel gevolgen, want dit soort (voor die tijd) revolutionaire ideeën leefde slechts bij de elite.

Aletta Jacobs

In de tweede helft van de 19e eeuw kwam hier verandering in. De positie van de vrouw werd op grote schaal bekritiseerd. De eerste 'feministen' stonden op en gingen de strijd aan. Het eerste succes kwam in 1872 toen Aletta Jacobs van minister-president Thorbecke toestemming kreeg om naar de universiteit te gaan. Vanaf dat jaar mochten alle meisjes ook naar de Rijks Hoogere Burgerschool (HBS). Van daaruit konden ze dan doorstromen naar de universiteit.

Een verkiezingsstunt?

De verkiezing van Mathilde Haan tot gemeenteraadslid in 1919, een nieuw succes voor de feministen, was opzienbarend te noemen. Met name omdat de katholieken voordien altijd tegen vrouwenkiesrecht waren geweest. De Roermondse socialisten en liberalen vonden het dan ook vooral een verkiezingsstunt van de katholieken. Op een affiche van de liberalen stond snerend te lezen: 'Pastoor Thissen schreef dat, volgens de onfeilbare wetten der kerk, het optreden van de vrouw in het politieke leven verboden is.'

Raadslid

Hoe dan ook, Mathilde Haan werd gemeenteraadslid en spande zich tijdens haar ambtstermijn zeer in voor vrouwenemancipatie. Zo regelde ze dat sportvelden ook voor meisjes werden opengesteld en maakte ze zich sterk voor de aanleg  van een Huishoud- en Industrieschool, waardoor ook meisjes uit lagere klassen zich konden ontplooien.
Via het onderwijs werd uiteindelijk de basis gelegd voor de tweede 'feministische golf', waarin werd gestreden voor gelijke rechten voor de vrouw in het gezin en op de werkplek.
41_mathilde_portretfoto.jpg
41_st_agnesschool.jpg
41_mathilde_haan_studententijd.jpg
Warning: getimagesize(E:/websites/canonvanlimburg.nl/htdocs/upload/div/41.swf): failed to open stream: No such file or directory in E:\websites\canonvanlimburg.nl\htdocs\inc\pagecontent.php on line 1493 Warning: Division by zero in E:\websites\canonvanlimburg.nl\htdocs\inc\pagecontent.php on line 1498

Lees meer


Boeken – achtergrond

R.P. Binkhorst-Verkaart, Y de Vries, Mathilde Haan 1886-1974. Een Roermondse Vrouw, Roermond 1990.
J.J.G. Luijten, Anna Cornelia Wynandts-Louis, eerste vrouwelijk raadslid van Maastricht en Nederland, in: I.M.H. Evers, Th.J. van Rensch, P.J.H. Ubachs, Bonne et Servante. Uit de geschiedenis van de Maastrichtse vrouw, Maastricht 1986.

Facts


Weet u nog een interessant feitje of een leuke anekdote over dit venster? Laat het ons weten!
tijdvak9.jpg

De tijd van de Wereldoorlogen

1900 - 1950