Charles Ruijs de Beerenbrouck, premier

Met het aantreden van Charles Ruijs de Beerenbrouck als premier in 1918 was de tijd dat de katholieken in Nederland werden achtergesteld definitief voorbij. Ruijs de Beerenbrouck stond aan de basis van tal van belangrijke hervormingen.

Katholieken achtergesteld

Sinds Limburg in 1839 definitief bij Nederland was gevoegd, was het katholieke deel van de Nederlandse bevolking altijd wat achtergesteld geweest. Onder andere doordat katholieke scholen minder geld kregen van de overheid dan openbare scholen. Maar door de grondwetswijziging van 1917 werden hervormingen doorgevoerd die positief uitpakten voor de katholieken, zoals gelijke subsidiëring van het onderwijs en algemeen mannenkiesrecht.

Een katholieke minister-president, maar wie wordt het?

Mede als gevolg hiervan werd de Rooms Katholieke Staats Partij (RKSP) bij de verkiezingen in 1918 de grootste partij. Zoals gebruikelijk mocht deze partij nu de minister-president leveren. Het was echter ondenkbaar dat deze positie naar fractievoorzitter Willem Hubert Nolens zou gaan. Nolens was priester en dat maakte zijn aanstelling als regeringsleider voor zowel koningin Wilhelmina als het protestantse deel van de Nederlandse bevolking onacceptabel.

Charles Ruijs de Beerenbroeck

In de plaats van Nolens schoof de RKSP Roermondenaar Charles Ruijs de Beerenbrouck  naar voren, die op dat moment nog Gouverneur van Limburg was. De aanstelling van Ruijs de Beerenbrouck was opmerkelijk, omdat hij de jongste minister-president ooit was, 44 jaar, en tevens de eerste uit het katholieke volksdeel.

Sociale hervormingen

Tot aan zijn dood in 1936 leidde Ruijs de Beerenbrouck 3 regeringen. In de jaren dat hij geen premier was, was hij ofwel minister of voorzitter van de Tweede Kamer. In deze periode stond hij aan de basis van tal van sociale hervormingen, zoals de Arbeidswet van 1919 (die een achturige werkdag regelde), de Gezondheidswet, de Ouderdomswet, de Invaliditeitswet en het algemeen kiesrecht voor vrouwen.
40_nolens.jpg
40_demonstratie.jpg
40_ruijs_de_beerenbrouck.jpg
Warning: getimagesize(E:/websites/canonvanlimburg.nl/htdocs/upload/div/40.swf): failed to open stream: No such file or directory in E:\websites\canonvanlimburg.nl\htdocs\inc\pagecontent.php on line 1493 Warning: Division by zero in E:\websites\canonvanlimburg.nl\htdocs\inc\pagecontent.php on line 1498

Lees meer


Boeken – achtergrond

G.A.M. Beekelaar, Gustave Ruijs de Beerenbrouck (1842-1926), commissaris der Koningin 1893-1918 en Charles Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936), commissaris der Koningin, mei-augustus 1918, in: J.H.M. Wieland e.a. (red.), De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989, Maastricht 1989, 265-298
M.J.L.A. Stassen, Charles Ruys de Beerenbrouck, edelman-staatsman 1873-1936. Een leven lang een vaste waarde, Maastricht 2005

J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel II, Maastricht, 2000, p.44-47.


Boeken – jeugd 

J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel II, Maastricht, 2000, p.44-47.

Facts


• Sinds 1850 worden de 'Provinciale Gouverneurs' 'Commissarissen der koning' genoemd. In Limburg wordt echter de naam 'Gourverneur' nog steeds (officieus) gebruikt. Het provinciehuis heet dan ook nog 'Gourvernementshuis'.

• Op initiatief van Charles Ruijs de Beerenbrouck werd in 1910 het Limburgse Groene Kruis opgericht.
tijdvak9.jpg

De tijd van de Wereldoorlogen

1900 - 1950